Czym są fundusze inwestycyjne ?

Inwestycja w fundusze inwestycyjne jest dobrym pomysłem w przypadku osób, które chcą zacząć swoją przygodę z inwestowaniem wolnych środków.

Na początek warto podpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytanie: czym tak naprawdę jest fundusz inwestycyjny ?

Co do zasady jest to osoba prawna, której głównym zdaniem jest lokowanie zebranych środków pieniężnych według strategii lokacyjnej w określone papiery wartościowe np. obligacje lub akcje. W praktyce można przyjąć, że fundusz służby do pomnażania kapitału, który został zainwestowany przez uczestników funduszu. Pieniądze przekazywane są specjalistom, którzy zarządzają danym funduszem. Ich głównym celem jest maksymalizowanie zysku zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu. Uczestnikiem funduszu może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna ale także inny fundusz inwestycyjny. Osoby prawne zarządzające funduszami inwestycyjnymi to Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które mają w swoich szeregach odpowiednich specjalistów, analityków, a także doradców, którzy zwiększają szanse na pomnożenie kapitału przez fundusz, a tym samym na zarobek uczestników funduszu.

Należy pamiętać, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Wspomniane ryzyko zależy od strategii inwestycyjnej funduszu.

Author: admin